Utbildningar 2018-04-20T21:08:21+00:00

VÅRA UTBILDNINGAR 2018

ETTÅRIG
UTBILDNING
I KBT

LÄS MER

GRUNDLÄGGANDE
PSYKOTERAPIUTBILDNING
I KBT

LÄS MER

ORIENTERINGS-
UTBILDNING
I KBT

LÄS MER

INTENSIV-
UTBILDNING
KBT

LÄS MER

VANLIGA FRÅGOR

FRÅGOR & SVAR OM VÅRA UTBILDNINGAR

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om och kring våra utbildningar.

FRÅGOR & SVAR

ETTÅRIG UTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kurslängd: 2 terminer

Utbildningen arrangeras av KBT distans och riktar sig till dig som önskar en kompetenshöjande utbildning och som vill öka dina kunskaper inom KBT.

Exempel på yrkesgrupper som kan ha nytta av utbildningen är bl.a läkare, sjuksköterskor, kuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare, personalansvariga, lärare, förskollärare, vårdare, skötare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete, behandlingsassistenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.

Syftet med utbildningen är att du lär dig att föra effektivare samtal, att lättare förstå den problematik du ställs inför samt interventionstekniker som gör det enklare att påverka olika situationer.
Utbildningen genomförs helt på distans med ett nytt moment varje månad. Momenten innehåller föreläsningar, övningar och videoexempel som är inspelade med terapeut – skådespelare, eller med terapeut – patient där dessa givit sitt tillstånd. Du behöver ha tillgång till en dator samt bredbands-uppkoppling mot internet. Eftersom varje moment är inspelat så kan du själv välja vilka tider du vill arbeta med kursmaterialet.

Varje moment är med utgångspunkt från en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och utifrån pågående forskning inom området KBT. För att bli godkänd krävs att du är inloggad vid minst ett tillfälle varje vecka, genomförda inlämningsuppgifter, övningar och föreläsningar samt godkänt resultat på prov i slutet av varje moment. För att gå utbildningen så krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier eller längre arbetslivserfarenhet inom relevant område. Du kan läsa mer om detta på studera.nu

ANSÖKNINGSBLANKETT

Kursupplägg

Kursen är upplagd utifrån olika diagnostermer.
I varje avsnitt ingår:

 • Grundläggande teori (inlärnings- och kognitiv teori)

 • Problemanalys (Beteendeanalys samt KBT baserad fallformulering)

 • Grundläggande behandlingsmetodik

 • Psykoterapeutiska metoder indelade efter tillämpningsområden

Omfattning och kostnad

Kursens omfattning är 15-20% av heltidsstudier.
Kostnad för den 1-åriga utbildningen är 20.000kr ex moms (25.000kr inkl. moms) Reservation för eventuella prishöjningar 2018.
Delbetala din utbildning på 12 (11 avier) månader utan ränta 2298kr/mån alternativt på 72 månader med ränta 483kr/mån.
(Månadsbetalningen är baserad på villkor gällande per 1 februari 2011) Läs mer om ansökan och villkor: www.humanfinans.se

Kursinnehåll i de olika momenten

 • Historik
 • Inlärningspsykologi
 • Beteendeanalys
  Den kognitiva beteendeterapin utgår från en beteendeanalys/fallformulering.
  Detta kan beskrivas som en ”tratt” som går från helhet till en detaljerad analys. Den beskriver bl.a problemets
  utlösande faktorer och vad som påverkar dvs. vidmakthåller problemet.
 • Specifik Fobi
  Belyser analysen och exponeringsbehandling.
 • Kognitiv Teori
  Den kognitiva analysen beskriver den egna tolkningen av händelser etc. och ett negativt tänkande.
  Hur de egna tolkningarna påverkar känslan och hur det är kopplat till den egna självbilden.
 • Depression
  Hur man kan arbeta med att påverka detta utifrån ett KBT perspektiv.
 • Panikångest
  Belyser hur man kan upptäcka, förstå och påverka ett katastroftänkande.
 • Social Fobi
  Ger kunskap om hur man kan förstå och hjälpa personer med svårigheter att t.ex tala i grupp, vilket är
  en vanlig problematik på arbetsplatsen, fikarummet, skolan och många andra sammanhang.
 • OCD/Tvångssyndrom
  Överdrivet kontrollbeteende förekommer i många olika former och leder ofta till att t.ex ett
  arbete tar lång tid eller att stressen ökar för personen ifråga.
 • Hälsoångest
 • GAD
  Generellt ångestsyndrom.
 • PTSD
  Post Traumatisk Stressyndrom.
 • Samtalsmetodik
 • Sömnproblem
 • Smärta
 • KBT för Asperger och AD/HD
  Asperger och ADHD är kognitiva profiler som människor kan ha och som kan
  ge upphov till mer eller mindre problem.
 • MI
  Motiverande samtal och Missbruk.
 • Ätstörningar
  Hur man kan förstå och påverka ett matbeteende som ger upphov till överdriven kontroll, ångestreduktion och kickar.
 • Psykos
 • ACT
  Acceptance and Committement Theraphy.
 • Mindulness
 • Etik
 • Gruppchat och examination
ANSÖKNINGSBLANKETT

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING MED KBT-INRIKTNING, (steg 1)

Kurslängd: 4 terminer

Har du läst den ettåriga utbildningen och vill söka steg 1? 

För deltagare som tidigare har läst en 1-årig KBT utbildning (som vi betecknar den) erbjuder vi nu möjlighet att få 10% rabatt på kursavgiften när du söker till vår steg-1 utbildning. Kontakta oss för mer information.

Utbildningen pågår under fyra terminer och vänder sig till personer som arbetar inom människovårdande yrke. I omfattning motsvarar detta 45 högskolepoäng. Kognitiv Beteendeterapi är den internationellt använda beteckningen för den behandlingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. Det finns goda anledningar till denna kombination. KBT är dominerande inom kontrollerad klinisk forskning och enligt tillgängliga studier också den mest effektiva behandlingsformen. Det gäller nästan alla problemområden där kontrollerade studier finns. Forskning visar också att KBT är en terapiform som är mycket uppskattad av klienter och anhöriga. KBT är vidare den idag snabbast växande psykoterapiformen.

KBT brukar kort karakteriseras som en strukturerad, mål- och probleminriktad, aktiv och pedagogiskt upplagd psykoterapiform. Klienten är vår uppdragsgivare som styr mål och medel efter att ha blivit noga informerad. Behandlingen är helt öppen och innehåller inga hemliga tolkningar eller manipulativa och dolda delar. Efter avslutad utbildning ska den studerande besitta sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi. Om du har funderingar kring behörighet att söka så rekommenderar vi att du fyller i ansökningsblanketten och skickar in, först då kan vi säga om du är behörig att söka eller ej. KBTdistans HB förbehåller sig rätten att ställa in kursen om för få deltagare anmäler sig.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Kursledare

HENRIK GUSTAVSSON

Docent KBT-elitidrott.

ELIZABETH EKMAN

Leg. Psykoterapeut KBT och handledare i psykoterapi KBT, doktorand,
har huvudansvaret för utbildningsprogrammet och kontroll av kursen.

TOMMY LYDELL

Leg. Psykoterapeut KBT och ansvarig för IT, samt en av utbildningens föreläsare.

Föreläsare

MALIN LINDFORS SPEACE

Expert inom CSR (Corporate Social Responsibility).

CAROLINA LUNDQVIST

Fil dr. Psykologi, lektor i idrott inriktning mot idrottspsykologi.

CAMILLA O´KEEFFE

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare.

JAN-ERIK JÖNSSON

Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare.

Handledare

LIS JOHLES

Leg psykolog, leg psykoterapeut KBT, handledare.

Vi garanterar kvalitén på utbildningen på flera sätt

 • Kursen har docent Henrik Gustavsson som examinator.
 • Föreläsningarna följer tidigare utbildningar där KBT teamet AB och Elizabeth Ekman varit kursansvariga med utökning av material som kan läggas in i en distansutbildning och ge en ytterligare fördjupning av kursinnehållet.
 • Utbildningen följer kursplan enligt gällande regler.
 • Alla handledare är legitimerade psykoterapeuter samt godkända handledare i psykoterapi eller har handledning av godkänd handledare, vilket är vanligt inom olika universitet.
 • Kursledningen håller strikt på närvaro samt examination av alla kursdelar.

Deltagarna i tidigare grundläggande kurser har haft stor användning av sina nya kunskaper. Denna kurs har i stort sett samma upplägg som flera föregående. Litteraturen ändras fortlöpande för att få med det senaste, vilket är anledning till att vi inte vid kursens början kan ge dig en fullständig litteraturlista.

Läkare och specialistkompetens i psykiatri

Socialstyrelsens föreskrift om nya ST (SOSFS 2008:17) reglerar inte detalj vilka tjänstgöringar eller kurser en ST-läkare ska gå. ST-läkarens verksamhetschef och handledare får bedöma om denna utbildning leder till måluppfyllelse i målbeskrivningen för psykiatri. De som håller i utbildningen fyller sedan i ett intyg som finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida.

Kostnad

20 000kr ex moms (25 000kr ink moms) per termin. 4 terminer totalt. Inbetalning sker efter erhållande om antagning. Det finns möjlighet att delbetala utbildningen via humanfinans (Reservation för eventuella prishöjningar 2018).
I priset ingår utbildningshandledning i grupp om fyra deltagare på ort anvisad av KBT distans. Om man har andra önskemål kring handledning kan extra kostnad för detta tillkomma.
Efter att första inloggning har skett i utbildningsportalen vid kursstart så gäller undantag för ångerrätt.

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!

Du kan dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader. Vill du ha en lägre månadsbetalning har du också möjligheten att dela upp din betalning på 72 månader men då med ränta. Läs mer om ansökan och betalning på humanfinans.se

Behörighetskrav

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl allmän som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och ev. intervjuer.
Allmän behörighet, läs mer på studera.nu

• Genomgått fullständig, minst tvåårig utbildning i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning) och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan.
eller
• Fyllt 25 år, varit yrkesverksam i minst fyra år och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan
Särskild behörighet
• Den sökande ska ha högskolebehörighet och ett människovårdande yrke. Exempel på yrkesgrupper som kan komma ifråga är arbetsterapeuter, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, skötare, beteendevetare, psykologer, stöd och samordnare (Case manager, fil.kand. nivå) och socionomer.
• Den sökande måste under utbildningstiden ha arbetsuppgifter med inslag av psykoterapi som kan utgöra ett underlag för meningsfull handledning.

Urval av sökande

Behörighet för påbyggnadsutbildning
Det är viktigt att påpeka att Högskoleverket i sin rapport (2010: 9R Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen) föreslår att det endast är fyra yrkesutbildningar som ger behörighet att komma in på en påbyggnadsutbildning i psykoterapi: psykologer, läkare som är specialister i psykiatri, socionomer och sjuksköterskor som är specialister i psykiatri. De två första grupperna har grundutbildningen i psykoterapi inbakad i sin utbildning medan de två senare grupperna måste gå en separat grundutbildning. Utbildningsdepartementet har ännu inte beslutat i frågan men allt talar för att detta förslag går igenom. Om det inte skulle beslutas i enlighet med förslaget kan den enskilde utbildningsarrangören ändå besluta i enlighet med förslaget. Beteendevetare har även accepterats till legitimationsgrundande utbildning på vissa universitet.

Urval av sökande görs av kursledningen. Följande faktorer styr:
– Grundläggande är att sökanden uppfyller allmän och särskild behörighet.
– Nuvarande och tidigare yrkeserfarenheter.
– Den aktuella anställningens innehåll.
– Inslag av psykiatriska, beteendevetenskapliga, och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning.
– Tidigare genomgångna kurser och utbildningar i kognitiv beteendeterapi,
– Hänsyn tas även till personlig lämplighet.

Antalet platser uppgår till cirka 20-24.

Utbildningsplan

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng. Alla sökande måste vara medvetna om att detta innebär en betydande arbetsinsats.
Det teoretiska momentet omfattar 240 timmar. Det innebär trettio heldagars undervisning, ca tio per termin 1 till 3.
Handledningen ges i grupper om fyra deltagare under termin 2-4. Detta moment är kursens dyraste och kräver mest kraft av deltagarna, men är helt avgörande för att ge en god psykoterapeutisk kompetens. Det har visat sig att utbildningen ger bättre effekt om handledningen dröjer till termin två. Då har deltagarna fått en viss teoretisk bas att tillämpa i handledningen. Sista terminen omfattar endast handledning.
OBS: Egenterapi omfattas inte av kursplanen eller kursavgiften eftersom det ännu är oklart om, och hur mycket, egenterapi som krävs vid ansökan till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. För egen terapi individuellt ber vi deltagarna se kbt.nu för leg psykoterapeut.

Schema för Grundläggande Psykoterapiutbildning, steg 1, KBT-distans

OBS! Schemat är preliminärt och skall endast ses som ett exempel. Ort för föreläsning på plats är Stockholm. Datum för föreläsningar/övningsdagar som sker på plats i Stockholm presenteras vid kursstart.

Schemat är lagt utifrån olika diagnostermer. I varje avsnitt ingår:

 • Grundläggande teori (inlärnings- och kognitiv teori)

 • Problemanalys (Beteendeanalys samt Case-formulation)

 • Grundläggande behandlingsmetodik

 • Psykoterapeutiska metoder indelade efter tillämpningsområden

SCHEMA FÖR GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING, STEG 1, KBT-DISTANS

Termin 1, distans:

 • Historik

 • Beteendeanalys

 • Inlärningspsykologi

 • Specifik fobi

 • Kognitiv teori

 • Depression

 • Panikångest

 • Social fobi

 • Examination. OBS en förändring kan ske avseende examination pga nya riktlinjer.
  Ett möjligt alternativ är examination på plats i Sth och vid ett tillfälle dvs 1 examination/ termin.

  På plats i Stockholm.
  Salsföreläsning 1 dag: Övningar: Inlärningspsykologi, kognitiv teori, ångestproblematik.

Termin 2, distans:

 • OCD – Tvångssyndrom

 • Hälsoångest

 • Samtalsmetodik

 • Sömn och sömnproblem

 • Stress

 • Smärta

 • Ätstörningar

 • Exmination OBS en förändring kan ske avseende examination pga nya riktlinjer.
  Ett möjligt alternativ är examination på plats i Sth och vid ett tillfälle dvs 1 examination/ termin.

 • Grupp och par (kan utgå och ersättas av annan föreläsning

  På plats i Stockholm alt. Göteborg:
  Salsföreläsning 2 dagar: Diagnostik och behandling av personlighetstörningar sant övningar i samtalsmetodik.
  (dessa dagar förläggs till två efterkommande datum)

Termin 3, distans:

 • Asperger och AD/HD

 • MI

 • Etik

 • PTSD – Post Traumatiskt Stressyndrom

 • ACT

 • Mindfulness

 • Psykos

 • Exmination OBS en förändring kan ske avseende examination pga nya riktlinjer.
  Ett möjligt alternativ är examination på plats i Sth och vid ett tillfälle dvs 1 examination/ termin.

  På plats i Stockholm alt. Göteborg:
  Salsföreläsning 2 dagar: Övningsdagar.
  (dessa dagar förläggs till två efterkommande datum)

Termin 4

 • Endast handledning

De olika delkurserna

Den uppställning som presenteras nedan är preliminär och kan ändras. Tyngdpunkten ligger på psykoterapeutiska metoder för olika problemområden. Dessa moment kommer att innehålla en hel del övning och inlämningsdelar. Avsnitt kring diagnostik och mätmetoder ingår i momentet psykoterapeutiska metoder. Det ger bättre helhet och förståelse än att låta dessa delar ha egna kursmoment. Psykofarmakologi har inget eget avsnitt. Dels är vår erfarenhet att deltagarna ofta är mycket kunniga inom detta område och dels kommer farmakologiska frågor och mediciners påverkan på den psykoterapeutiska processen att behandlas fortlöpande.

Introduktion

Presentation av kursen och portalen.

Grundläggande teori

Här ges grunderna för den kognitiva och beteendeinriktade teorin vid KBT. Eftersom teorin är omfattande kommer den att fortlöpande repeteras och fördjupas i senare moment, framförallt vid avsnitten kring psykoterapeutiska metoder och under handledningen. Förmåga att förstå och hantera teorin brukar uppkomma först i den praktiska tillämpningen.

Problemanalys (Beteendeanalys samt kognitiv konceptualisering)

Grunden för all behandling är en väl utförd problemanalys. Den omfattande KBT-analysen presenteras och övas. Eftersom detta avsnitt hör till de svårare kommer vi att ägna problemanalysen stor uppmärksamhet under tillämpningsområden och vid övningstillfällen samt i handledning.
Grundläggande behandlingsmetodik
Omfattar vanliga terapeutiska strategier t ex kognitiva interventioner och exponering. Specifika tillämpningar av dessa strategier sker under psykoterapeutiska tillämpningsområden och handledning.

Psykoterapeutiska metoder indelade efter tillämpningsområden

Kursens huvudavsnitt tar upp forskning, problemanalys och behandling för ett flertal psykiatriska problemområden. För alla syndrom som tas upp går vi igenom diagnostik samt psykopatologi (etiologi, förlopp, fenomenologi, epidemiologi).
Huvuddelen av tiden tar upp behandlingsmetodiken och innehåller teori och metod. Avsnittet går parallellt med övningstillfällen och handledningen. Handledarna är väl förtrogna med behandlingsmetodiken varför kursdeltagarna får goda möjligheter att tillämpa och individualisera metoderna. Undervisningen tar också upp mätmetoder och diagnostiska hjälpmedel. De problemområden som ingår är: Ångeststörningar (specifika fobier, paniksyndrom med och utan agorafobi, social fobi, tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom), stresshantering, sömnstörningar, ätstörningar, depression, personlighetsstörningar, smärta, missbruk, och psykoser.

Samtalsmetodik

Ligger dels som föreläsning och kommer även i ett av övningstillfällena.

KBT vid Asperger och AD/HD

Ligger dels som föreläsning och kommer även i ett av övningstillfällena.

Forskning och vetenskapsteori

Undervisning ges om metoder för psykoterapiforskning i allmänhet samt KBT-inriktad forskning i synnerhet. Resultat från den nationella och internationella psykoterapiforskningen redovisas och diskuteras.

Etik

Är inlagt som ett eget ämne och ej specifikt utifrån KBT.

ACT och Mindfulness

Är inlagt som föreläsning.

Litteratur

Litteraturen omfattar cirka 4 000 sidor. Den mesta av litteraturen är på svenska eftersom det nu finns ett stort antal svenska böcker av god kvalitet. Kostnader för litteratur ingå ej i kursavgiften.

Examination

Alla teoridelar examineras. Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov.
För att få godkänt på teoridelen krävs i princip full närvaro. Givetvis är det oundvikligt med viss frånvaro. Vid dessa tillfällen kompenseras frånvaron med en hemuppgift. Kompletteringar av uteblivet teoriområde beslutas av kursledningen.
Ekvivalering av något avsnitt sker endast i undantagsfall efter beslut av kursledningen. Ingen avgiftsminskning medges vid dessa tillfällen.
OBS en förändring kan ske avseende examination pga nya riktlinjer.
Ett möjligt alternativ är examination på plats i Stockholm vid ett tillfälle dvs 1 examination/ termin.

Handledning

Handledningen är kursens viktigaste moment. Den inriktas på relevanta problem inom psykiatrin. Vi tar alltså upp “vanliga” klienter. För minst tre klienter under utbildningens gång skall behandlingsrapport skrivas för att avsnittet skall bli godkänt. Dessa rapporter omfattar problemanalys, bedömning, beskrivning av behandlingen och dess resultat samt diskussion. Handledningsrapporterna skall vara klara senast sex månader efter behandlingens avslutning eller senast sex månader efter avslutat handledning för klienter som har fortsatt behandling. Handledaren avgör om någon deltagare inte anses uppfylla kursens krav på terapeutisk kompetens och personlig lämplighet. Klienter som tas bör ha olika problem och symtombild och skall informeras om och godkänna att vi diskuterar deras behandling under handledningen. Varje session måste rapporteras med hjälp av en kort skriftlig rapport samt inspelning på video eller ljudband. Handledarna lyssnar på banden innan handledningsträffen och kommenterar den terapeutiska relationen samt behandlingens genomförande. Tillsammans med hela handledningsgruppen löser vi problem och gör ibland även rollspel kring terapins genomförande.
Handledningen sker i grupper av fyra under termin två till och med termin fyra. Närvarokravet är 80 % och tillämpas strikt. Som närvarande räknas endast de som sänt in sessionsrapport med band samt är fysiskt närvarande och aktivt deltar i gruppdiskussionerna.

Ledningsgrupp

En mindre ledningsgrupp skall fortlöpande granska utbildningen och komma med förslag till förbättringar. Gruppen består av representanter från utbildningsledningen och en från kursdeltagarna. Förändringsförslag, kritik och kommentarer kan givetvis lämnas till kursledning, lärare och handledare när som helst av varje kursdeltagare.

Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas ett intyg om att deltagaren uppfyller kriterierna för den grundläggande psykoterapiutbildningen. Intyget utfärdas av kursledaren och examinatorn tillsammans.
Den som avbryter kursen eller av annat skäl vill ha intyg på genomförda delar får detta av kursledningen.

Steg 2

Här finns länkar till några av Universitetens psykoterapeututbildningar. Där kan du läsa mer om t.ex behörighetskrav.

http://www.psychology.su.se/utbildning/alla-utbildningar/psykoterapeutprogrammet
http://www.psy.lu.se/studera/psykoterapeutprogrammet
http://ki.se/program/2PT11/14-15
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=SPT2Y
http://utbildning.gu.se/program/program_detalj/?programid=S2PTE
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=MYPTE

ANSÖKNINGSBLANKETT

ORIENTERINGSUTBILDNING

Kurslängd: 5 veckor

Orienteringsutbildningen är upplagd för att ge dig grundläggande teoretiska och
praktiska kunskaper i KBT.

Den ger en orientering i hur en analys går till och olika interventioner för depression, ångest och stresshantering som kan ge dig en färdighet att lättare förstå och upptäcka dessa problem.
Den kan hjälpa dig att ge kunskap och information om den person du möter så att den personen i sin tur kan söka fortsatt hjälp eller själv påverka sitt problem på ett bättre sätt.

Du kan vara personal från olika arbetsplatser t.ex skolsköterska, kurator, psykolog med annan inriktning än KBT, personal inom primärvården,
lärare, rektor, habiliteringspersonal, förskolelärare, arbeta med personalfrågor eller helt enkelt bara intresserad att få en orientering i KBT.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Kursinnehåll

 • Grundläggande KBT för att förstå vad en Beteendeanalys och vad en Kognitiv analys innebär

 • Lära sig hur man arbetar med att konkretisera mål

 • Att använda beteende experiment och exponeringsbehandling

 • Hemuppgifter och Kognitiva tekniker

Teori och färdigheter applicerade till specifika problem

 • Depression

 • De vanligaste ångestreaktionerna, t. ex: panikångest och social fobi

 • Tvångsproblematik

 • Stress

 • Mindfulness

 • ACT (Acceptance and commitment therapy)

Kursen kommer att bestå av text och video föreläsningar varvat med övningsuppgifter och frågemoduler. Kursmaterialet finns tillgängligt under 5 veckor. Total tidsåtgång för att tillgodogöra sig materialet är 40 timmar och man väljer själv vid vilka tidpunkter under kursens gång som man vill studera. För att bli godkänd så krävs 80 % närvaro (Närvaro = inloggad tid + antal klick + genomförda frågemoduler)

Kostnad för orienteringsutbildningen är 2 900:- exklusive moms (3 625:- inklusive moms) Reservation för eventuella prishöjningar 2018.
För att anmäla dig till orienteringsutbildningen så kan du använda anmälningsformuläret på sidan ”anmälningar”. Du får därefter en bekräftelse på din anmälan och en faktura på kursavgiften. Kursavgiften ska vara inbetald innan inloggningsuppgifter skickas ut. Inloggningsuppgifterna skickas ut vid kursstart.

Efter att första inloggning har skett i utbildningsportalen vid kursstart så gäller undantag för ångerrätt.

ANSÖKNINGSBLANKETT

6-MÅN UTBILDNING I KOGNITIV BETEENDETERAPI, INTENSIVKURS

Kurslängd: 1 termin

Utbildningen arrangeras av KBT distans och riktar sig till dig som önskar en kompetenshöjande utbildning och som vill öka dina kunskaper inom KBT. Denna utbildning innehåller samma delar som den ettåriga KBT utbildningen.

Exempel på yrkesgrupper som kan ha nytta av utbildningen är bl.a läkare, sjuksköterskor, kuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare, personalansvariga, lärare, förskollärare, vårdare, skötare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete, behandlingsassistenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.

Du lär dig att föra effektivare samtal, att lättare förstå den problematik du ställs inför samt interventionstekniker som gör det enklare att påverka olika situationer.

Utbildningen genomförs helt på distans med ett nytt moment varje månad. Momenten innehåller föreläsningar, övningar och videoexempel som är inspelade med terapeut – skådespelare, eller med terapeut – patient där dessa givit sitt tillstånd. Du behöver ha tillgång till en dator samt bredbands-uppkoppling mot internet. Eftersom varje moment är inspelat så kan du själv välja vilka tider du vill arbeta med kursmaterialet.

Varje moment är med utgångspunkt från en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och utifrån pågående forskning inom området KBT. För att bli godkänd krävs att du är inloggad vid minst ett tillfälle varje vecka, genomförda inlämningsuppgifter, övningar och föreläsningar samt godkänt resultat på prov i slutet av varje moment. För att gå utbildningen så krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier (läs mer på http://www.studera.nu/) eller längre arbetslivserfarenhet inom relevant område. Du kan läsa mer om detta på studera.nu

ANSÖKNINGSBLANKETT

Kursens omfattning är 40-50 % av heltidsstudier.

Kostnad för intensivutbildningen är 20:000 kr ex. moms (25:000 ink. moms). Reservation för eventuella prishöjningar 2018.

Om du är intresserad av att delbetala utbildningen så läs mer om ansökan och villkor www.humanfinans.se

Du kan anmäla dig till utbildningen via nedanstående alternativ.
Skriv i ansökan att du vill läsa intensivkursen.

ANSÖKNINGSBLANKETT

FRÅGOR & SVAR

Man kan om man vill auktorisera sina sin utbildning i intresseföreningar, såsom BTF (Beteendeterapeutiska föreningen) och Sktf (Svenska kognitiva beteendeterapeutiska föreningen). Detta har ingen annan betydelse än att det blir enskilda personers tyckande i just den föreningen. Dessa personer som auktoriserar blir lätt jäviga i sin bedömning, då de själva bedriver utbildning, som de själva auktoriserar.
Det ger ingen kvalitetssäkring.
1970-talet kom den statliga psykoterapiutredning och tyvärr är det den enda grund vi fortfarande har. Dock har många av utbildningarna fått en likartad utformning som utgår från bland annat den mall BTF tagit fram.

Det bästa kvalitetskontroll du kan få är att titta på utbildningsledningen kompetens. Om utbildningen innehåller de moment och antal timmar i vardera moment som ”praxis” hänvisar till.

Av det enkla skälet att det säger inget om utbildningens kvalitet. Det är ett sätt att skapa ett ”civilgarde” som vi finner oetiskt. Det blir lätt ett beteende som utvecklas där personligt tyckandet tar överhand. En intresseförening är ingen ”översynsförening – översynsmyndighet”. Det är däremot Högskoleverket. De ger dig bäst svar frågan.

Vi gör forskningsstudier på deltagares resultat och kompetensutveckling.
Vi anlitar hög kompetens inom KBT.

Den 1-åriga KBT utbildningen kostar 20 000 kr exklusive moms. Om ni anmäler flera deltagare från samma institution/arbetsplats, vänligen kontakta oss för kostnadsförslag. Den grundläggande psykoterapiutbildningen (steg-1) kostar 20 000 exklusive moms per termin. Orienteringsutbildningen kostar 2 900 exklusive moms. Reservation för eventuella prishöjningar 2018.

Man måste inte gå den ettåriga för at söka till steg1. Den ettåriga är en kompetenshöjande utbildning(se vår information om detta). Den grundläggande psykoterapiutbildningen
( steg1) är den utbildning du skola ha om du vill söka vidare till psykoterapeutprogrammet till psykoterapeut ( se de olika universiteten). Steg 1 är en utbildning som alt fler arbetsgivare kräver om du skall arbeta med behandling. Man arbetar då under handledning och har rätt att kräva sådan av sin arbetsgivare enligt praxis. Om du inte arbetat med behandling och inom någon vård tidigare är det lämpligast att göra så innan du i egen regi tar dig an klienter. För att bli antagen till steg1 skall man enligt rekommendationer ha någon sådan erfarenhet.

Den 1-åriga tar ca: 15-20% av heltid under 2 terminer. Den grundläggande psykoterapiutbildningen tar 50% av heltid under 4 terminer. Orienteringsutbildningen tar 15-20% av heltid och pågår under 1 månad.

Nej, det är inte möjligt. Däremot erbjuder vi 10% rabatt på kursavgiften för steg-1 om du tidigare har gått den 1-åriga utbildningen hos oss.

För tillfället så startar utbildningen på bestämda datum. Kontakta oss för mer information.

Nej, den 1-åriga KBT utbildningen på distans är kompetenshöjande.

Tyvärr så är utbildningen inte CSN berättigad. Däremot finns möjlighet till räntefri delbetalning via www.humanfinans.se
Kostnad för den 1-åriga utbildningen är 20:000 kr ex. moms (25:000 ink. moms).

Delbetala din utbildning på 12 (11 avier) månader utan ränta 2 298 kr/månad alternativt på 72 månader med ränta 483 kr/månad
Månadsbetalningen är baserad på villkor gällande per 1 februari 2011
Läs mer om ansökan och villkor www.humanfinans.se

Ja, man kan dela upp fakturan på fler inbetalningstillfällen, kontakta oss för mer information.

KONTAKTA OSS IDAG FÖR ATT KOMMA IGÅNG
MED DIN UTVECKLING INOM KBT

Vårt team består av erfarna föreläsare och utbildare inom psykiatri.
Utbildningarna är väl genomarbetade och beprövade under många år.

KONTAKTA OSS